Velkommen til Norsk Virkesmåling
Norsk Virkesmåling er en måleforening eid av selgere og kjøpere av skogsvirke.

Virksomheten består av måling av norsk tømmer og flis og virke som importeres til Norge.
Norsk Virkesmåling
Baker Østbys vei 5
1351 Rud, Norway
Telefon: 67 10 27 00
Telefax: 67 10 27 01
E-post: firmapost@m3n.no